Sơn mịn ngoại thất cao cấp-NP10.6

Sơn mịn ngoại thất cao cấp 

Độ phủ cao, chống thấm,chống rêu mốc tối đa

 

Danh mục: